U neposrednoj blizini Galižane još su vidljivi ostaci drugih ranokršćanskih sakralnih objekata: jednobrodna crkva Svetog Maura (7. stoljeće), crkva Svetog Petra, srednjovjekovna kapela Svetog Silvestra, a između Galižane i Fažane ruševine kapele Svetog Pelegrina.