Crkvica Svetog Josipa (Sant’Isepo kako je Galižanci nazivaju) iz 15. stoljeća nekoć je bila sjedište bratovštine Svetog Križa. Bila je dio samostana benediktinskih opatica, u unutrašnjosti crkvice, u središtu, nalazimo ugrađenu nadgrobnu ploču.

svjosip