Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Grada Vodnjana uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Više o pravu na pristup informacijama možete pronaći na web portalu http://www.pristupinfo.hr/o-povjereniku-za-informiranje/

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Vodnjana putem obrasca Zahtjev za pristup informacijama koji možete pronaći na http://www.pristupinfo.hr/ostvarivanje-prava-na-pristup-informacijama/

Zahtjev se može dostaviti:

- poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Vodnjana, Narodni trg 10, 52215 Vodnjan - Dignano

- telefaksom na broj:  +385 (0)52 511 700

- elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- osobno u Uredu Turističke zajednice Grada Vodnjana

Službenik za informiranje: Morena Smoljan Makragić

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

DOKUMENTI:

Godišnje izvješće 2017Godišnje izvješće 2017

Obrazac 1 - upisnik

Obrazac 2 - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Pravo na pristup informacijama - Pula

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Žalba protiv rješenja - ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja - pristup informacijama

Žalba - šutnja uprave - ponovna uporaba informacija

Žalba - šutnja uprave - pristup informacijama

ZPPI - neslužbeni pročišćeni tekst

Grad Vodnjan oblak logo web Hrvatska 365 logo web HTZ logo web LAG JI logo TZ Istra logo web

TZ Vodnjan - Radno vrijeme

Otvoreno: I – XII
Radno vrijeme:
I – V, X – XII: 08:00 – 16:00, subotom i nedjeljom zatvoreno
VI: 08:00 – 16:00, subotom 09:00 – 13:00, nedjeljom zatvoreno
VII – VIII: 08:00 – 20:00, subotom 08:00 – 20:00, nedjeljom 09:00 – 14:00
IX: 08:00 – 16:00, subotom 09:00 – 14:00

S5 Box

Login