logoizvodnjanaGrupa entuzijasta Vodnjana, koja želi valorizirati neiskorištene potencijale Grada, osnovala je neprofitnu udrugu pod nazivom «ISTARSKO – Ekomuzej iz Vodnjana / ISTRIANO – Ecomuseo di Dignano».

Za poboljšanje kvalitete života kroz vrednovanje vlastitih resursa, suradnju, rad i solidarnost svojih članova i lokalne zajednice, posebice autohtonom stanovništvu i ugroženim skupinama Udruga će poticati istraživanje, njegovanje, očuvanje i promicanje povijesne ruralne kulturne baštine, posebice one poljoprivredne, kroz valorizaciju proizvoda ljudskog rada te kreiranja prepoznatljivog kulturnog i turističkog identiteta Vodnjana kao destinacije bogate autohtonim prirodnim proizvodima.

Nadalje, cilj je zaštita i revitalizacija materijalne i nematerijalne ruralne baštine, uključujući tradicionalne alate, zanate i umijeća te povijesna drvena kola i domaće životinje.

Održavanje i kultiviranje zemljišta, vraćanje u uporabu zapuštenih ili napuštenih objekata i poljoprivrednih površina te očuvanje izvornih sorti i biološke raznolikosti u ciljevima su članova ove neprofitne vodnjanske udruge.

www.istrian.org