U Crkvi svetog Martina (XIV. st.) stolovao je Sud Inkvizicije za Istru. Kazuje to i natpis na gornjem pragu ulaza: ECCLESIA INQUISIT. ISTRIAE. Tu je osuđen I onaj Andrea Cinei, proglašen krivim zato što je širio luteranstvo među Vodnjancima. Svjetovna vlast osudila ga je na smrt (ta opaka vremena nadahnula su Fulvia Tomizzu za njegov roman “Kad je Bog izašao iz crkve”, čija je radnja smještena u ovaj gradić). Danas se mogu razgledati drveni oltar iz XVII. Stoljeća sa slikom na drvu Bogorodice s Djetetom, i svetim Nikolom i Martinom.

Sv Martin natpis na nadvratniku

Sv Martin Oltar